Vereniging Reuniegroep Zeemacht Nederland

 

LID WORDEN VAN DE REUNIEGROEP ZEEMACHT NEDERLAND.

 

U KUNT LID WORDEN DOOR U AAN TE MELDEN VIA HET EMAILADRES: rznamsterdam@gmail.com ONDER VERMELDING VAN:

Naam, Adres, Postcode, Woonplaats, Geb. datum, Marine-nummer, Periode in dienst geweest (alleen jaartallen), Rang en Dienstvak.

Door overmaking van € 20,00 euro op rekeningnummer NL29INGB0005929884 t.n.v. RZN .

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wilt u opzeggen dan moet dit schriftelijk gebeuren vóór 1 december van het lopende jaar op bovengenoemd emailadres.

 

Reuniegroep Zeemacht Nederland  |  rznamsterdam@gmail.com