Vereniging Reuniegroep Zeemacht Nederland

Het bestuur bestaat  uit:

 

Voorzitter                       :Hans Abels

Secretaris                      :Mw Inge Werkhoven

Penningmeester           :Piet Aberkrom

Reuniegroep Zeemacht Nederland  |  rznamsterdam@gmail.com