Vereniging Reuniegroep Zeemacht Nederland

  

 

     Welkom op de site van de reüniegroep Zeemacht Nederland.

 

 

De Reüniegroep Zeemacht Nederland (RZN) werd opgericht op 11 november 2010. De vereniging heeft tot doel reünies en evenementen per schip, scheepsklasse en/of kazerne voor haar leden te organiseren. Leden zijn oud marinepersoneel, postactieven, veteranen en actief dienend marinepersoneel . U kunt lid worden van de vereniging RZN als u aan deze voorwaarden voldoet. Ook kunnen overige oudgedienden van andere krijgsmachtdelen lid worden op basis van een bijzondere binding met de Koninklijke Marine.

De reünies en evenementen hebben tot doel het onderhouden van contacten tussen de oud-opvarenden onderling, maar ook met het huidig actief dienend personeel van de Koninklijke Marine.

Wij zullen via deze site en via diverse bladen zoveel mogelijk bekendheid geven over de ophanden zijnde reünies

 

 

 

 

 

Reuniegroep Zeemacht Nederland  |  rznamsterdam@gmail.com
Laatst bijgewerkt 29-06-2015